Participacions

Fem participacions de la Grossa de Cap d'Any.

Les participacions fetes amb la plantilla oficial no tenen cost d'impressió i no es cobra l'enviament.

Es tanca el termini de sol·licitud el dia 30 d'octubre 2019.

Es paga només la loteria que s'hagi venut, data límit el 10/12/19.


Es fa a través de transferència bancària.
NºCompte: ES03 2100 0038 4402 0049 5855
Concepte: NOM ASSOCIACIÓ o EMPRESA
Import a pagar: XXXXX€
Beneficiari: LOTERIALAGROSSA.CAT

**Nota important**: En cas de jugar a diferents números amb diferents butlletes, és important enviar un e-mail, especificant l'import recaptat de cada número, si no es prorrateja la transferència equitativament entre els números jugats.